TKT100-juhlavuoden tiedote

4.2.2020


Oikein hyvää alkanutta vuotta ja uutta vuosikymmentä Teille kaikille.


Vuosi 2020 on seurallemme, Tampereen Kisatoverit ry:lle, erityisen merkityksellinen. Tänä vuonna tulee täyteen 100 vuotta siitä, kun seura perustettiin.

Seuran juuret ovat Tampellan tehtaalla, tehtaan työväen halussa liikkua ja harrastaa vapaa-ajalla.


Seuran perustamiskokous pidettiin Tampellan juhlatalossa (nykyinen Komediateatteri) 21.3.1920. Tuolloin yhdistettiin kaksi tehtaassa jo toimivaa seuraa; Tempaus ja Riento. Tempaus ja Riento olivat olleet perustamassa Suomen Työväen Urheiluliittoa (TUL) jo edellisenä vuonna 1919.
Tehdas suhtautui myötämielisesti työntekijöidensä vapaa-ajan toimintaan tarjoten tiloja ja välineitäkin urheilun ja kulttuurin tukemiseksi.

Itsenäisyyden alkuvuosina ja kansalaissodan jälkeen perustettiin paljon urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä. Tuolloin yhteisöllisyys antoi voimaa ja tukea historiamme vaikeista vuosista selviämiseen. Lisäksi työväen oma urheiluseuratoiminta mahdollisti liikunnan harrastamisen kaikille.

Yhteisöllisyyden arvo on TKT:ssa voimissaan edelleen. Seuramme ja sen toimijat ovat jo vuosikymmenten ajan halunneet varmistaa, että liikkuminen  on mahdollista kaikille. TKT:ssa on panostettu etenkin siihen, että kenenkään harrastaminen ei olisi rahasta kiinni.

Mielestäni voimme edelleen ylpeinä kantaa näitä jo 1920-luvulta kantautuneita arvoja. Se, että seura vielä tänäkin päivänä on Työväen Urheiluliiton jäsen, tukee arvoja, jotka näkyvät toiminnassamme muutenkin. TUL muotoilee oman arvopohjansa näin: ”Liikkuminen ei mielestämme saa olla kiinni iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta. Tavoitteenamme on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa.”
Ainakaan itse en näe näissä arvoissa mitään ristiriitaa TKT:n arvoihin.

Olemme seuran hallituksessa linjanneet, että pidämme juhlavuoden budjetin maltillisena. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että myyntiin tai jaettavaksi ei tule kyniä, tarroja tai muuta oheismateriaalia.

Juhlatilaisuuksissa pääosassa ovat seuran omat tähdet, maustettuna muutamilla maksullisilla esiintyjillä. Juhlavuoden tapahtumat ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Tiedostamme myös seuramme tekijäresurssin ja toimijoiden kiireet. Siksi ohjelmassa ei ole suuria lisäponnistuksia vaativia tapahtumia. Toivomme, että juhlavuosi näkyy etenkin kentillä, saleilla, leireillä, Ensilässä, kokouksissa ja seurankehittämisessä positivisena tuulena, joka antaa voimaa meille kaikille.


Hallitus kannustaa kaikkia jaostoja, lajeja ja joukkueita järjestämään, toteuttamaan ja tulemaan mukaan juhlavuoden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Olkaa yhteydessä toisiinne ja toiminnanjohtajaamme Siinaan ja saattakaa ideanne ilmoille! Kotisivuilta löytyy myös kalenteri, mihin voitte tapahtumanne, ne pienetkin, kirjata.
 

Käymme juhlavuoteen ajatuksella ”100 vuotta tahtoa ja toveruutta”. Ajatus on lainattu Matti Wacklinin kirjoittamasta juhlajulkaisustamme.
Kirja julkaistaan pääjuhlan yhteydessä la 21.3.2020 Sampolassa klo 13.00.
Tarkempaa tietoa juhlavuodesta löytyy kotisivuilta www.tampereenkisatoverit.fi ja sosiaalisesta mediasta.

 

Puheenjohtaja Satu Kosola ja TKT hallitus