Tampereen Kisatoverit ry – Koko perheen seura

TKT, Tampereen Kisatoverit on 1920 perustettu urheiluseura, jonka lajeja ovat jalkapallo, lentopallo, kädenvääntö ja voimistelu. Lisäksi toimintaan sisältyy vetreiden veteraanijaostolaisten toimintaa ja aikuisten ja lasten harrastetoimintaa. Ensilä-jaostomme ylläpitää upeaa leirikeskustamme Ensilää Aitolahdessa Näsijärven rannalla.

Lajien omat sivut>>

Ensilän omat sivut>>


Arvot ja eettiset linjaukset

Tampereen Kisatoverien arvoja ovat yhteisöllisyys ja tasa-arvo.

 • Kaikilla on mahdollisuus harrastaa itseään kiinnostavaa lajia omalla tasollaan
 • Kunnioitamme toisiamme ja toimintamme on kaikille avointa.

Toimintamme kantavana voimana on yhdessä tekeminen ja me-henki, jota myös siniharmaaksi sydämeksi nimitetään.

 • Toiminnassamme on tärkeintä liikunnan ilon kokeminen hyvässä seurassa.
 • Toiminta noudattaa yhdessä laadittuja sääntöjä.

Toimintamme perustuu kasvatukseen, oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Kannustamme kehittymään ja tuemme kouluttautumista.

 • Kaikilla valmentajilla, toimihenkilöillä ja seuran toimintaan osallistuvilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutuksiin ja kehittää itseään.

Toiminnan visio

Tampereen Kisatoverien visio on toimia tamperelaisen urheiluseurakentän kasvattajaseurana ja harrastamisen mahdollistajana. TKT toimii liikunnallisen elämäntavan edistäjänä.

Toiminnallisina tavoitteinamme ovat:

 • Laadukkaan valmennustoiminnan tukeminen ja koulutuksen mahdollistaminen.
 • Selkeä ja tavoittava sisäinen ja ulkoinen viestintä, huolellisesti hoidettu ja vakaa talous.
 • Aktiivisen ja innostavan vapaaehtoistoiminnan tarjoaminen ja sen tukeminen.

Organisaatio ja roolit

Tampereen Kisatoverit on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistö vuosikokouksissa.

Seuran toiminnallisessa vastuussa on TKT:n hallitus, jonka alaisuudessa toimii palkatut toiminnanjohtaja ja seurakoordinaattori, sekä erilaisia työryhmiä ja mahdollisia muita työntekijöitä. Hallituksen alaisuudessa toimivat jaostot, jotka vastaavat omasta toiminnastaan. Viime käden toiminnallisessa vastuussa on aina TKT:n hallitus.

Seuran hallitus ja yhteystiedot>>

TKT:n sääntöjen mukaan hallitus koostuu:

 • Puheenjohtajasta
 • Varapuheenjohtajasta
 • Sihteeristä
 • Taloudenhoitajasta
 • 3-7 muuta jäsentä

Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen onnistuu TKT:n verkkosivujen kautta ilmoittautumislomakkeella. Lajijaostoilla on omat ilmoittautumislomakkeensa verkkosivuilla. Jäseneksi voi liittyä myös kirjallisella hakemuksella.

Jäseniä ovat kaikki seuran toimintaan ilmoittautuneet, jotka ovat maksaneet joko kausimaksun tai vuosijäsenmaksun. Seuran jäsenenä on myös vapaajäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä, sekä seuran toimihenkilöitä.

TKT:n jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa Yhdistysavain-palvelussa ja sitä ylläpitää toiminnanjohtaja. Asianmukaiset tietosuojaselosteet ovat esillä ilmoittautumislomakkeiden yhteydessä. Jäsen voi erota seurasta ja pyytää tietojensa poistamista kirjallisella ilmoituksella.


Seuratoiminnan pelisäännöt

 1. Arvostamme jokaisen panosta ja mielipiteitä.
 2. Sovimme yhdessä tavoitteista sekä tehtävänjaosta tavoitteiden saavuttamiseksi.
 3. Jaamme tehtäviä kaikille.
 4. Tiedotamme välittömästi verkostoamme, jos emme saa jotakin tehtävää tehtyä.
 5. Tiedämme jokaisen tekevän parhaansa. Jos jokin tökkii, vika on tiedottamisessa tai suunnitelmissa, ei ihmisissä.
 6. Päätökset tehdään yhdessä kokouksissa. Niiden aikana keskitytään käsiteltäviin asioihin.
 7. Kuuntelemme jokaisen mielipiteitä emmekä puhu päälle.
 8. Uudesta ehdotuksesta haemme ensin ainakin kaksi hyvää puolta ja sitten vasta arvioimme, mikä ei ehkä onnistukaan.

Tulevat hankkeet

Hallituksen ja toimihenkilöiden roolien määrittely ja kirjaaminen toimintakäsikirjaan ja saattaminen käytännön toimintaan.

 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelmat.
 • TKT:n vastuullisuussuunnitelma

Hankkeiden ja toiminnan seuranta

Hankkeiden toteutumista seurataan vuosittain TKT:n vuosikokouksissa, joissa esitellään valmistuneet ja tulevat hankkeet.

Seuratoiminnan tärkeät materiaalit valikossa vasemmalla.

Vuositasolla seurataan myös valmiiden hankkeiden toimivuutta käytännössä, mittareita ovat:

 • Jäsenmäärän seuraaminen.
 • Viestinnän kattavuuden seuraaminen: mm. verkko- ja somesivujen tilastojen avulla.
 • Jäsenkyselyt toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä.
 • Taloushallinnon raportit talouden seuraamisessa.
 • Muu palaute.