TKT Jalkapallo - Uutta kasvua harrastetoiminnasta

26.10.2023

TKT Jalkapallon syksyn toimintasuunnitelmassa näkyy harrastetoiminnan kasvu ja kysyntä

TKT Jalkapallojaosto on kesän ja syksyn aikana tehnyt strategiatyötä tulevaisuutta ajatellen. Lasten ja nuorten harrastajien määrän laskeva trendi, kilpaedustuksen haasteet ja toisaalta harrastejoukkueiden kasvava suosio ovat pakottaneet miettimään seuran asemaa ja toimintatapaa.

-Viime vuosina jaostolle on konkretisoitunut muutoksen tarve, joka nyt on käsillä. Meillä ei ole ollut voimavaroja kääntää suuntaa perinteisen toiminnan puitteissa vaan hiljaista hiipumista on seurattu vierestä, tunnustaa jalkapallojaoston puheenjohtaja Joonas Mäenpää.

Uusi toimintasuunnitelma kehittää TKT Jalkapallon toimintaa ja hakee sille rohkeasti uutta kasvualustaa.

Voimakas panostus harrastetoimintaan

Uuden toimintasuunnitelman keskeinen tavoite on toiminnan tiivistäminen ja painottaminen valituille osa-alueille. Ydintoiminta-alueet ovat lasten ja aikuisten harrastejalkapallotoiminta.

-Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa tullaan näkemään selkeä painotus kohti harrastejalkapalloa, sekä lasten, että aikuisten osalta. Molempien ryhmien osalta olemme havainneet kasvavaa kysyntää harrastetoiminnalle, jonka lainalaisuudet ovat erilaiset kuin perinteisessä ikäkausitoiminnassa, avaa Mäenpää.

Vaikka harrastejalkapallo tulee vahvasti osaksi TKT Jalkapallon toimintaa, perinteinen jalkapallon ikäkausitoiminta jatkuu ja tavoite on, että harrastetoiminnan kautta myös se saa ajan myötä uutta nostetta ja uusia joukkueita.

Harrastetoiminta on tullut monen suuremman seuran valikoimaan viime vuosina, mutta sen arvoa ja tärkeyttä ei Mäenpään mukaan silti kokonaan ymmärretä lajin parissa.

-Harrastetoiminta pyörii seuroissa usein kilpatoiminnan ehdoilla ja on alisteinen sille, kaikista korulauseista huolimatta. Meillä on visio olla nimenomaan laadukasta harrastejalkapalloa tarjoava seura, jolle aktiivinen harrastetoiminta on arvo sinänsä.

-Yhä usein harrastetoiminnasta puhutaan lajin parissa ”päiväkotitoimintana”. Mielestämme harrastetoiminta voi olla aktiivista ja arvokasta kokovuotista harrastusta itsessään. Ja me haluamme tulevaisuudessa olla siinä etulinjassa.

Nyt konkretisoituva muutos ei ole hetkessä syntynyt, vaan Mäenpää näkee muutoksen juuret kauempana.

-Lähtölaukaus muutokselle oli mielestäni Palloliiton järjestämä seuravalmennus 2019-2020, jossa jaostolle kirkastui oman toiminnan fokusoinnin tärkeys. Me emme voi olla enää seura, joka pyrkii tarjoamaan jokaiselle jotakin vaan seuran on erikoistuttava selkeästi omannäköiseensä toimintaan.

-Seurayhteistyötä olemme tehneet jo pitkään eri seurojen kanssa ja tulevaisuudessa tätä ulottuvuutta on kaikkien seurojen käytettävä enemmän, mikäli haluamme pitää harrastajat lajin parissa.

Henkilö- ja talousresurssit tehokkaaseen käyttöön

Ajatukseen toiminnan fokusoimisesta on ajanut myös seurojen nykypäivän yleisin vitsaus: pula tekevistä vapaaehtoisista. Tarkoitus on sopeuttaa toimintakenttä resurssien määrään ja saada sitä kautta laatua toimintaan.

-Meillä on negatiivinen kierre päällä ja se pitää saada katkaistua. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on armotonta nykypäivänä. Meidän pitää löytää jutut, joissa olemme tai haluamme tulevaisuudessa olla erinomaisia, vain sitä kautta voimme rakentaa uutta kasvun tulevaisuutta.

-Kriittinen kysymys on, saammeko houkuteltua toimintaan mukaan uusia ihmisiä ja mahdollistajia. Uudistuksen keskeinen ajatus on helpottaa tätä haastetta.

Toiminnan fokusointi näkyy myös seuran hallintorakenteen kehittämisenä. Seuran syysvuosikokoukseen ollaan viemässä uudistusta, jossa jaostojen rakennetta kevennetään.

-Näen, että tämä muutos on kummunnut vahvasti ainakin jalkapallojaoston tarpeista. Haluamme uudistaa jaoston toimintaa lajilähtöisemmäksi, tehokkaammaksi ja houkuttelevammaksi. Keskeistä on, että jaoston yhteistyötä seuran toiminnanjohtajan ja seurakoordinaattorin kanssa tiivistetään entisestään.

Mäenpää näkee myös seuran monilajiulottuvuuden vahvuutena tulevaisuudessa.

-TKT on valinnut olla nimenomaan monilajiseura, jossa lajit ovat lähellä toisiaan eivätkä täysin irrallisia toimijoita. Tästä eetoksesta pitää mielestäni saada nyt tehot irti ja syventää yhteistyötä. Erityisesti aikuisten harrastetoiminnassa näen heti paljon yhteistyöpotentiaalia muiden lajien kanssa.

Edustusjoukkuetoiminta omaehtoiseksi

Ehkä kaikkein näkyvin muutos tulee näkymään edustusjalkapallon parissa. Jatkossa myös edustusjoukkueet toimivat lähtökohtaisesti omaehtoisesti eikä niitä ylläpidetä jaoston toimesta.

-Meillä on esimerkiksi miesten edustusjoukkue ollut jo useita vuosia surkeassa tilassa, muutoinkin kuin sarjataulukossa. Joukkueeseen ei ole löytynyt uusia taustahenkilöitä, vaan toimintaa on pyöritetty vajaamiehisesti. Tämä on näkynyt toiminnan tasossa ja on vaikuttanut siihen, että joukkueen pyörittämisestä on tullut myös taloudellinen rasite seuralle.

Edustusjoukkuetta on pyöritetty viime vuosina sisukkaasti jaoston omin voimavaroin, mutta nämä alkavat olla lopussa.

-Mikäli toimintaan ei nyt syksyn aikana saada värvättyä uutta taustaryhmää, emme ota Kolmosen paikkaa vastaan. Tällä hetkellä pidän tätä todennäköisenä skenaariona, Mäenpää painottaa.

Miesten kunniakkaat perinteet eivät kuitenkaan mihinkään katoa, vaikka Kolmonen jäisikin historiaan. Pelit jatkuvat siniharmailla joka tapauksessa vähintään Kutosessa.

Naisten edustusjoukkueen puolella on omat haasteensa, mutta tilanne siellä on kuitenkin parempi. Joukkue sijoittui viime kaudella naisten Kakkosessa sijalle 7.

-Naisten edustusjoukkueen taustalle on toistaiseksi löytynyt hyvin tekijöitä ja toivottavasti löytyy jatkossakin. Naisten Kakkonen on kallis sarja ja kulujen kattaminen vaatii vahvaa taustaryhmää ja suunnitelmallista toimintaa.

Tavoitteena uudenlainen ja vireä seurayhteisö

Nyt tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa suurilta, mutta Mäenpää vakuuttaa, että muutoksen tekemättä jättäminen on tässä kohtaa kaikkein tuhoisinta.

-On aivan selvää, että tällä hetkellä olemme sillä tiellä, jolla moni perinteinen tamperelainen seura on ollut: junioripalloilu hiipuu ja lopulta loppuu kokonaan. Nyt on viimeinen hetki tehdä asialle jotakin.

-Uuden kasvun tekeminen on pitkä prosessi eikä pikavoittoja ole luvassa. Nyt asetetaan suunta ja sitä tietenkin tarkastellaan ja tarvittaessa korjataan vuosittain. Joka tapauksessa nyt olemme pelaamassa pitkää peliä.

-Pitää itseäänkin usein muistuttaa, että alavireisestä kehityksestä huolimatta seurassa tapahtuu hienoja juttuja jatkuvasti. Nyt meidän pitää päästä keskittymään niihin, sanoo Mäenpää.

TKT:n jalkapallojaosto jatkaa ensi vuonna muutoksen läpiviemistä. Mäenpää vinkkaa, että toimintaan otetaan mielellään mukaan uusia henkilöitä.

-Meillä tulee jaostossa olemaan jatkossakin tiivis ja hyvähenkinen porukka, mutta uutta verta otetaan aina vastaan. Jaoston toiminnan tiimoilta voi muutenkin olla yhteydessä meikäläiseen. Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme, Mäenpää päättää.